Заявки се приемат до 22.03.2018 г. чрез заявката за участие тук.
Лице за контакти: Илиан Иванов  – телефон за контакт: ‎0877 55 22 25

Applications are accepted on 22.03.2018 by the application form here.
Contact Person: Ilian Ivanov – contact telephone number: +359 877 55 22 25

Клас: / Class:


ВАЖНО!!! в клас РАБОТЕН се допускат само кучета които са получили Експертна оценка/Кьорунг/,заверена в Канцеларията на съответния Организация. Кучета от този клас неиздържали теста за характер ще продължат по нататъчното си участие, но оценката им ще е понижена с една единица!

IMPORTANT !!! WORKING class is allowed only dogs who have received expert assessment / koerung / certified in the office of the organization concerned. Dogs of this class fail the test of character will continue On future participation, but their assessment would be reduced by one!

Име на кучето: / Name of dog:

Пол на кучето: / Sex of dog:

Мъжки / MaleЖенски / Female

Вид косъм: / Type of hair:

Къс косъм / Short hairДълъг косъм / Long hair

Дата нараждане: / Date of birth:

№ в развъдната книга: / № in the breeding book:

Микрочип: / Microchip:

Име на бащата: / Name of the father:

Име на майката: / Mother's name:

Развъдчик: / Producer:

Собственик: / Owner:

Град, адрес: / City, address:

Телефон: / Phone:

Е-mail:

УЕБ сайт /ако имате/: / WEB SITE

ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ / Send Request

 

–––––––––––––––––––-

 

FEES FOR PARTICIPATION IN THE STATION – 20 leva

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ НА МЯСТО НА СТАДИОНА – 20 лв.

ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА – ОНОК гр.Пловдив,
пк 4400, бул. “Н.Вапцаров” №132

BULGARISCHER VEREIN FÜR DEUTSCHE SCHÄFERHUNDE – BSV Plovdiv, 4400, bul. “N.Vaptsarov” №132
http://www.bsv.bg