Отпечатване на фактури

Отпечатване на фактури и формуляри на химизирана хартия - гр. Пазарджик