Заявки се приемат до 29.05.2018 г. чрез заявката за участие тук.
Лице за контакти: Петко Петков: 0889324047 ;  Михаил Василев: 0887242755

Applications are accepted on 29.05.2018 by the application form here.
Contact Person: Mihail Vasilev – contact telephone number: +359 ‎887 24 27 55

==================================

Апел за подкрепа на спонсорите:

Приканяме всички участници в изложбата да изразят своята Благодарност и Съпричастност
към спонсора, като се възползват от предоставената възможност
да закупят от храните Chicopee  на преференциална цена само в деня на мероприятието!

* Моля поставете отметка на желания продукт който искате да закупите:

Chicopee Pro-Nature-Line храна за малки кученца до 12 мес. 20 кг цена 65лв
Chicopee Pro-Nature-Line храна за активни кучета ловни спортуващи, 20 кг цена 70лв
Chicopee Pro-Nature-Line храна за кучета над 12 мес. с агне и ориз, 20 кг цена 70лв
Chicopee Pro-Nature-Line храна за кучета над 12 мес. с пиле, 20 кг цена 65лв

Клас: / Class:


ВАЖНО!!! в клас РАБОТЕН се допускат само кучета които са получили Експертна оценка/Кьорунг/,заверена в Канцеларията на съответния Организация. Кучета от този клас неиздържали теста за характер ще продължат по нататъчното си участие, но оценката им ще е понижена с една единица!

IMPORTANT !!! WORKING class is allowed only dogs who have received expert assessment / koerung / certified in the office of the organization concerned. Dogs of this class fail the test of character will continue On future participation, but their assessment would be reduced by one!

Име на кучето: / Name of dog:

Пол на кучето: / Sex of dog:

Мъжки / MaleЖенски / Female

Вид косъм: / Type of hair:

Къс косъм / Short hairДълъг косъм / Long hair

Дата нараждане: / Date of birth:

№ в развъдната книга: / № in the breeding book:

Микрочип: / Microchip:

Име на бащата: / Name of the father:

Име на майката: / Mother's name:

Развъдчик: / Producer:

Собственик: / Owner:

Град, адрес: / City, address:

Телефон: / Phone:

Е-mail:

УЕБ сайт /ако имате/: / WEB SITE

ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ / Send Request

Заплащането на таксите става на посочените банкови сметки:

БАНКА ДСК АД – Пазарджик
BIC:STSABGSF
BG47STSA93000003964119
Десислава Спасова Василева
–––––––––––––––––––-
Такса за участие 10 лв. ( до 30.05.2018 )
Такса за участие в деня на изложбата 40 лв.
Телефони за връзка :
Петко Петков: 0889324047 ;  Михаил Василев: 0887242755
Краен срок за записване: 29.05.2018 г.
Основание за превод: Участие в изложба и име на кучето

–––––––––––––––––––-

Payment of fees becomes of these accounts:

DSK BANK AD – Pazardzhik
BIC: STSABGSF
BG47STSA93000003964119
Desislava Spassova Vassileva
–––––––––––––––––––-
Fee for participation 10 BGN (until 30.05.2018)
Fee for participation on the day of the exhibition 40 leva.
Contact phones:
Petko Petkov: 0889324047; Mihail Vassilev: 0887242755
Deadline for registration: May 29, 2018
Reason for translation: Participation in an exhibition and dog’s name

ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА –ОНОК гр.Пловдив,пк4400, бул. “Н.Вапцаров” №132
BULGARISCHER VEREIN FÜR DEUTSCHE SCHÄFERHUNDE – BSV Plovdiv, 4400, bul. “N.Vaptsarov” №132
http://www.bsv.bg